Thông tin quy hoạch Khu đô thị Vạn Tường, Khu kinh tế Dung Quất và nhiều công văn khác liên quan tới Quảng Ngãi

Quy hoạch khu đô thị Vạn Tường

‘40% dân số xã’ tháo dỡ nhà cửa nhường đất mở rộng lọc dầu Dung Quất

  • Ngày đăng:: 2/04/2019

Hàng nghìn người dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tháo dỡ nhà cửa nhường đất phục vụ mở rộng nhà...

Khu đô thị Vạn Tường tiến từng nấc thang

  • Ngày đăng:: 9/03/2019

Phát triển đô thị là một trong ba nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Công văn 312/VPCP-CN 2019 điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi

  • Ngày đăng:: 26/02/2019

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KKT Dung Quất

  • Ngày đăng:: 26/02/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch KKT Dung Quất để...